Υγεία

Πληροφορίες

Η Θηβαϊκή Ασφαλιστική στέκεται υπεύθυνα κοντά σας και απαντά με τον πιο ολοκληρωμένο τρόπο στη διαφύλαξη της υγείας σας, τόσο σε επίπεδο νοσηλείας, όσο και σε επίπεδο αποκατάστασης.

Κύριες Ασφαλιστικές Καλύψεις

Πρόσβαση σε Νοσοκομεία

Χημειοθεραπείες / Ακτινοβολίες

Διαγνωστικές Εξετάσεις

Φυσικοθεραπείες

Αποκλειστική Νοσοκόμα

Επίδομα Τοκετού

Επείγουσα Μεταφορά

Νοσοκομειακό Επίδομα