Ταξιδιωτική Ασφάλιση

Πληροφορίες

Η Θηβαϊκή Ασφαλιστική, για την προστασία των ταξιδιωτών, σας παρέχει πρωτοποριακά ασφαλιστικά προγράμματα, που σκοπό έχει να καλύψει τις ανάγκες σας είτε είστε ιδιοκτήτης ταξιδιωτικού γραφείου είτε μεμονωμένος ταξιδιώτης ή ομάδα ταξιδιωτών.

Κύριες Ασφαλιστικές Καλύψεις

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα

Μόνιμη Μερική Ανικανότητα

Θάνατος