Νομική Προστασία

Πληροφορίες

Νομική Προστασία είναι η προστασία που παρέχεται στον Ασφαλιζόμενο έναντι κάποιου ασφαλίστρου προκειμένου να διεκδικήσει μια δίκαιη απαίτηση του ή να υπερασπίσει τον εαυτό του στα ποινικά δικαστήρια.

Οι παροχές ενδεικτικά είναι:

  • Οι αμοιβές του δικηγόρου.
  • Τα δικαστικά έξοδα και τέλη.
  • Οι νόμιμες αποζημιώσεις των μαρτύρων, πραγματογνωμόνων.
  • Τα έξοδα δικαστικών επιμελητών.
  • Η δικαστική δαπάνη στον αντίδικο σε περίπτωση επιδίκασης της σε βάρος του ασφαλιζόμενου.
  • Τα έξοδα εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων.

Προγράμματα Νομικής Προστασίας

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ / ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ)

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΠΛΗΝ ΙΑΤΡΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ)

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ