Κοινόχρηστοι Χώροι Πολυκατοικιών

Πληροφορίες

Επειδή οι κοινόχρηστοι χώροι της πολυκατοικίας μας είναι προέκταση του σπιτιού μας, είναι σημαντικό να τους παρέχουμε σωστή και ολοκληρωμένη προστασία. Για το λόγο αυτό, η Θηβαϊκή Ασφαλιστική σας δίνει την δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα σε διάφορα  ασφαλιστικά πακέτα, έτσι ώστε να είστε εξασφαλισμένοι από όλα τα ενδεχόμενα και τους κινδύνους που ελλοχεύουν.

Κύριες Ασφαλιστικές Καλύψεις

Ζημιές από Διάρρηξη

Αστική Ευθύνη

Θραύση Κρυστάλλων

Πλημμύρα/ Φυσικά Φαινόμενα/ Διάρρηξη Σωληνώσεων

Βραχυκύκλωμα

Πολιτικοί Κίνδυνοι

Φωτιά

Σεισμός