Κατοικία

Πληροφορίες

Το σπίτι μας αποτελεί έργο ζωής. Έργο μας να το προστατεύουμε σωστά για να νιώθετε ασφαλείς. η Θηβαϊκή Ασφαλιστική σας παρέχει δεκάδες προγράμματα, που στόχο έχουν να προστατεύσουν το σπίτι σας και το περιεχόμενο του μέσα από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων.

Κύριες Ασφαλιστικές Καλύψεις

Φωτιά

Πλημμύρα και Φυσικά Φαινόμενα

Αστική Ευθύνη

Σεισμός

Θραύση Κρυστάλλων

Κάθε Άλλο Τυχαίο Γεγονός

Κλοπή

Βραχυκύκλωμα