Ζωή

Πληροφορίες

Η ασφάλιση ζωής είναι το βασικότερο ασφαλιστικό πρόγραμμα για την προστασία τη δική σας και των αγαπημένων σας προσώπων, παρέχοντάς ένα σημαντικό κεφάλαιο που θα είναι στην διάθεση της οικογένειάς σας για να αντιμετωπίσει τυχόν οικονομικές εκκρεμότητες, καθώς και τρέχουσες ανάγκες, βοηθώντας την παράλληλα να διατηρήσει την ποιότητα ζωής που έχει συνηθίσει. Η Θηβαϊκή Ασφαλιστική, προσφέρει μια ποικιλία προγραμμάτων, προσαρμοσμένα στις ανάγκες του σήμερα και του αύριο.

Κύριες Ασφαλιστικές Καλύψεις

Ισόβια Ασφάλιση

Πρόσκαιρη Ασφάλιση

Συμπληρωματικές Ασφαλιστικές Καλύψεις

Προσωπικό Ατύχημα

Θάνατος και Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα

Νοσοκομειακό Επίδομα

Απώλεια Εισοδήματος

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων