Αυτοκίνητο

Πληροφορίες

Για την προστασία του αυτοκινήτου σας από κάθε κίνδυνο που σχετίζεται με αυτό, η Θηβαϊκή Ασφαλιστική σας παρέχει δεκάδες πρωτοποριακά ασφαλιστικά πακέτα, για να επιλέξετε αυτό που ανταποκρίνεται καλύτερα στις δικές σας ασφαλιστικές ανάγκες, ώστε να μπορείτε να «έχετε το κεφάλι σας ήσυχο».

Κύριες Ασφαλιστικές Καλύψεις

Μερική Κλοπή

Αστική Ευθύνη

Νομική Προστασία

Υλικές Ζημιές από Ανασφάλιστο Όχημα

Οδική Βοήθεια

Καιρικά Φαινόμενα

Ατύχημα Οδηγού

Πυρκαγιά - Τρομοκρατικές Ενέργειες

Ίδιες Ζημιές (Μικτή)

Θραύση Κρυστάλλων σε Α΄ Κίνδυνο