Ασφάλεια Ποδηλάτου

Πληροφορίες

Το ποδήλατο δεν αποτελεί μόνο ένα δημοφιλές χόμπι, αλλά έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Η Θηβαϊκή Ασφαλιστική αναγνωρίζει τα οφέλη της χρήσης του ποδηλάτου στην καθημερινότητα μας – όχι μόνο για τη σωματική άσκηση, αλλά και για την καλή ψυχολογία και την προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι, έχοντας κατά νου τις ανάγκες της εποχής και τις νέες τάσεις, η Θηβαϊκή Ασφαλιστική σας παρέχει μια νέα ασφαλιστική λύση για το ποδήλατο. Ένα πρόγραμμα που συμπεριλαμβάνει μια ευρεία γκάμα καλύψεων, παρέχοντας προστασία για τις ζημιές που μπορεί να προκληθούν στο ποδήλατο, κάλυψη για προσωπικό ατύχημα του ασφαλισμένου οδηγού, για τυχόν ζημιές ή σωματικές βλάβες τρίτων, αλλά και κλοπή.

Κύριες Ασφαλιστικές Καλύψεις

Ολική κλοπή

Οδική Βοήθεια

Αστική Ευθύνη

Απώλεια ζωής

Προσωπικό Ατύχημα

Μόνιμη ολική ανικανότητα