Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Πληροφορίες

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελούν μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ικανή να αντιμετωπίσει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες σε ενέργεια και την εξάντληση των συμβατικών ενεργειακών ρυπογόνων πηγών. Εξασφαλίστε την επένδυσή σας με το πρωτοποριακά ασφαλιστικά πρόγραμμα που προσφέρει η Θηβαϊκή Ασφαλιστική για εσάς και νιώστε σίγουροι και ασφαλείς.

Κύριες Ασφαλιστικές Καλύψεις

Φωτιά

Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων

Σεισμός

Πλημμύρα και Φυσικά Φαινόμενα

Κλοπή

Αστική Ευθύνη Εργοδότη

Κακόβουλες Βλάβες

Κατά Παντός Κινδύνου