Τεχνικές Ασφαλίσεις

Πληροφορίες

Για την προστασία έργων κάθε είδους, τόσο για ζημιές που τυχόν θα συμβούν στα έργα αυτά κατά τη διάρκεια της ανέγερσής ή / και συναρμολόγησης τους, όσο και για απαιτήσεις τρίτων εξαιτίας σωματικών βλαβών ή / και υλικών ζημιών που τυχόν θα επέλθουν εξαιτίας των εργασιών ανέγερσης, επιλέξτε τα πρωτοποριακά προγράμματα Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων (CAR) και  Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης (EAR) που σας δίνει την δυνατότητα να επιλέξετε η Θηβαϊκή Ασφαλιστική για να καλύψει τις ανάγκες σας. Για την προστασία του εξοπλισμού κατασκευής έργων, παραγωγικών μονάδων καθώς και εγκατεστημένου ηλεκτρονικού ή μηχανικού εξοπλισμού σε λειτουργία, μπορείτε να επιλέξετε τα προγράμματα Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Κατά Παντός Κινδύνου Μηχανικών Βλαβών.

Κύριες Ασφαλιστικές Καλύψεις

Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων (CAR) και Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης (EAR)

Κατά Παντός Κινδύνου

Αστική Ευθύνη

Αστική Ευθύνη Εργολάβου

Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Κατά Παντός Κινδύνου Μηχανικών Βλαβών

Κατά Παντός Κινδύνου