Πληρώματα

Πληροφορίες

Το ναυτικό επάγγελμα μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία «περιπέτεια» που εξελίσσεται στον περιορισμένο χώρο ενός πλοίου, μέσα στην απεραντοσύνη της θάλασσας. Σε ένα τέτοιο δύσκολο εργασιακό περιβάλλον, το πλήρωμά σας έχει την ανάγκη να νιώθει ασφάλεια. Επιλέξτε το εξειδικευμένα προγράμματα που η Θηβαϊκή Ασφαλιστική παρέχει ειδικά για εσάς και προστατέψτε το πλήρωμά του πλοίου σας από σημαντικούς και απρόβλεπτους κινδύνους.

Κύριες Ασφαλιστικές Καλύψεις

Θάνατος

Νοσοκομειακή Περίθαλψη

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα

Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη

Μόνιμη Μερική Ανικανότητα

Παλιννόστηση

Πρόσκαιρη Ανικανότητα

Δαπάνες Αποστολής Αντικαταστάτη