Ομαδική Ασφάλιση

Πληροφορίες

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το σημαντικότερο κεφάλαιο για την ανάπτυξη και την επιτυχία κάθε επιχείρησης. Η Θηβαϊκή Ασφαλιστική δίνει στο προσωπικό σας την αξία που του ταιριάζει, με πρωτοποριακά προγράμματα ασφάλισης, παρέχοντας στους εργαζόμενους και στις οικογένειές τους καλύψεις που συμπληρώνουν ή και αναβαθμίζουν τις παροχές της κοινωνικής ασφάλισης σε περίπτωση ασθένειας, ατυχήματος ή θανάτου.

Κύριες Ασφαλιστικές Καλύψεις

Απώλεια Εισοδήματος

Παροχές Περίθαλψης

Ασφάλιση Δανειοληπτών

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα

Συνταξιοδοτικά Προγράμματα Καθορισμένων Εισφορών

Πρόσκαιρη Ασφάλιση

Θάνατος και Μόνιμη Ολική/ Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα