Μεταφορές

Πληροφορίες

Η ασφαλής μεταφορά των εμπορευμάτων είναι πολύ σημαντική για να λειτουργεί αποτελεσματικά στο σύνολό της η επιχείρησή σας. Επειδή, όμως, πολύ συχνά απρόβλεπτοι κίνδυνοι επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της, είναι σημαντικό να έχετε προνοήσει για την προστασία της από τέτοιες περιπτώσεις. Η Θηβαϊκή Ασφαλιστική, με την άριστη τεχνογνωσία που διαθέτει, σας παρέχει εξειδικευμένα προγράμματα μεταφορών, τα οποία εξασφαλίζουν τη μεταφορά φορτίων και σας αποζημιώνει για ζημιές ή απώλειες που μπορεί να αποδοθούν σε πλήθος κινδύνων.

Κύριες Ασφαλιστικές Καλύψεις

Φωτιά ή Έκρηξη

Θυσία Γενικής Αβαρίας

Προσάραξη ή Βύθιση Πλοίου

Είσοδος Νερού

Κακόβουλη Βλάβη

Ανατροπή ή Εκτροχιασμός Χερσαίου Μεταφορικού Μέσου

Κλοπή

Σύγκρουση Μεταφορικού Μέσου