Ενοικιαζόμενα Δωμάτια & Ξενοδοχεία

Πληροφορίες

Βασικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας είναι ο τουρισμός, ο οποίος εξυπηρετείται όχι μόνο από ξενοδοχειακές μονάδες αλλά και από πληθώρα ενοικιαζόμενων δωματίων. Επιχειρήσεις δηλαδή, που κατά κύριο λόγο είναι ατομικές ή οικογενειακές και χτίστηκαν με τους κόπους μίας ζωής. Για το λόγο αυτό, η Θηβαϊκή Ασφαλιστική  σας παρέχει διάφορα πακέτα καλύψεων με σκοπό να προστατευτεί η επιχείρησή σας από σοβαρούς και απρόβλεπτους κινδύνους.

Κύριες Ασφαλιστικές Καλύψεις

Σεισμός

Πλημμύρα και Φυσικά Φαινόμενα

Φωτιά

Πρόσκρουση Οχήματος

Βραχυκύκλωμα

Διάρρηξη Σωληνώσεων

Έκρηξη

Πολιτικοί Κίνδυνοι