Αγροτικές Ασφαλίσεις

Πληροφορίες

Η Θηβαϊκή Ασφαλιστική, ανταποκρινόμενη στις αυξημένες ανάγκες και απαιτήσεις του σύγχρονου αγρότη, σας προσφέρει τέσσερα ολοκληρωμένα προγράμματα, με ουσιαστικές παροχές, σχεδιασμένες για να ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους εσάς που σχετίζεστε με τον πρωτογενή τομέα, παρέχοντάς σας ασφαλιστικές καλύψεις και προνόμια για το σύνολο της δραστηριότητάς σας.

Κύριες Ασφαλιστικές Καλύψεις

Ασφάλιση Φυτικής Παραγωγής

(Υπαίθριες Αγροτικές Καλλιέργειες)

Πυρκαγιά

Απώλεια Ζωής από Ατύχημα

Άγρια Ζώα

Φυσικοί Κίνδυνοι

Ασφάλιση Ζωικού Κεφαλαίου

(Βοοτροφικές, Χοιροτροφικές, Αιγοπροβατοτροφικές και Πτηνοτροφικές Mονάδες)

Θάνατος Ασφαλισμένων Ζώων από Ασθένεια ή Ατύχημα

Ασφάλιση Θερμοκηπίων

(Κατασκευή, Εξοπλισμός και Φυτεία)

Πυρκαγιά

Φυσικά Φαινόμενα

Καθίζηση / Κατολίσθηση

Αλλαγές Επιπέδου Θερμοκρασίας / Υγρασίας του Εδάφους / του Αέρα

Ασφάλιση Υδατοκαλλιεργειών

(Εκτρεφόμενος Ιχθυοπληθυσμός, Μεταφορά Ζωντανών Ιχθύων, Κτιριακές Εγκαταστάσεις, Εξοπλισμός)

Πυρκαγιά

Θάνατος από Ασθένεια ή Ατύχημα

Κλοπή

Θαλασσοταραχή

Κακόβουλη Ενέργεια

Πρόσκρουση

Διαφυγή Ιχθυδίων

Σεισμός